Gizlilik Sözleşmesi


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Değerli Müşterimiz,

Karol İnşaat Turizm Pazarlama Ticaret Limited Şirketi (“Final Turizm”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyumluluk hususuna gerekli özeni ve önemi vermekte olup bu takdirde azami bütün önlemleri almaktayız. Bu kapsamda, Final Turizm’e ait olan finaltur.com internet sitesi (“İnternet Sitesi”) adlı Sitenin ziyareti ve hizmet alım süreci boyunca geçirdiğiniz süreyi en güvenli ve rahat şekilde tamamlamanız amacıyla, kişisel bilgilerinizi toplarken ve kullanırken Final Turizm tarafından izlenilen prensipler açıklanmaktadır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Aydınlatma Metni”); veri işleme amacı, veri kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğu, İnternet Sitesi’nin kullanımı konusunda Final Turizm tarafından alınan gizlilik önlemleri ile ilgili olarak Final Turizm ile nasıl iletişime geçileceğine dair açıklamalarımızı içermektedir.

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler metni, Kanun kapsamında yürürlüğe giren, 10.03.2018 tarihli “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve 07.04.2016 tarihli “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanmıştır. Final Turizm işbu mevzuatlar uyarınca hukuka uygun olarak uygulamaya koyduğu Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Aydınlatma Metni’nde önemli bir değişiklik olması halinde, söz konusu değişiklik İnternet Sitesi’nde yayınlanacaktır.

Final Turizm, veri sahibinin açık rızasıyla veya Kanun’un 5. Maddesinde öngörülen durumlarda veri sahibinin açık rızası olmaksızın genel nitelikli verileri işleyebilme hakkına sahip bulunmaktadır. Kişisel bilgileriniz, Final Turizm tarafından, İnternet Sitesi’ni ziyaretiniz veya kullanımız esnasında veya İnternet Sitesi’nde gezinirken toplanabilir. Aynı zamanda İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda veya İnternet Sitesi’nde gezinirken çerezler, ağ sağlayıcı kayıtları ve ağ işaretçileri gibi teknolojiler kullanılarak, bazı kişisel bilgileriniz (Çerez Politikası’nda tanımlanmıştır.) sunucularımızda otomatik olarak saklanmaktadır. Buna ek olarak, Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasının c bendi, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenebilmesi mümkündür.” hükmünü içermektedir. Bu kapsamda Aydınlatma Metni’nin içeriğinde arz edilen hüküm ve koşullara uygun olarak tarafınız ile paket tur sözleşmesinin akdedilebilmesi, üyelik sözleşmesinin akdedilebilmesi ve sunulan hizmetlerin eksiksiz olarak yerine getirilebilmesi adına açık rıza aranmaksızın, reklam, kampanya ve promosyonların tarafınıza iletilebilmesi için ise tarafınızca verilmiş olan açık rıza uyarınca; adınız, soyadınız gibi kimlik verileriniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi iletişim verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sorularınızı cevaplandırmak, hizmetlerin eksiksiz olarak ifa edilebilmesi, promosyon ve kampanyalar hakkında bilgi verebilmek, İnternet Sitesi üzerinden hesabınızı oluşturmak ve yönetmek amaçları için işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler Final Turizm tarafından Kanun’a uygun olarak yürütülmektedir.

Final Turizm, işbu İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerin ve materyalin doğru olmasına gayret etmekle beraber, işbu İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerin ve materyalin doğruluğu ve kesinliği konusunda bir garanti vermemektedir. Final Turizm, işbu İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerde ve materyalde veya İnternet Sitesi’nde teşhir edilen ürünlerde hiçbir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. İşbu İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler ve materyal güncel olmayabilir ve Final Turizm söz konusu bilgileri ve materyali güncellemek konusunda hiçbir taahhüt vermemektedir.

Kanun kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işleme amacını ve amaca uygun olup olmadığını öğrenmek, kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin kimler olduğunu bilmek, eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek, kişisel verilerin kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini istemek hususlarında bilgi almak için Final Turizm ile her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Söz konusu haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Final Turizm’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden Kanun’a uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.


Karol İnşaat Turizm Pazarlama Ticaret Limited Şirketi